أديست فيديلسترنيمة لاتينية

 

Adeste Fideles

Laeti triumphantes

Venite, venite in Bethlehem

Natum videte

Regem angelorum

Venite adoremus

Dominum

Cantet nunc io

Chorus angelorum

Cantet nunc aula caelestium

Gloria, gloria

In excelsis Deo

Venite adoremus

Dominum

Ergo qui natus

Die hodierna

Jesu, tibi sit gloria

Patris aeterni

كلمات أغاني فيروز
fairouziyat.com

Verbum caro factus

Venite adoremus

Dominum